KREBO
Kundservice & information för både nuvarande och framtida hyresgäster hos KREBO

Blanketter

Här hittar du alla våra blanketter samlade på en gemensam sida för att lätt hitta just den du behöver, vare sig det gäller blankett för uppsägning av din lägenhet eller blankett för ansökan om parkeringstillstånd.

Uppsägning av lägenhet

För att din uppsägning skall vara giltig måste denna blankett skrivas ut, fyllas i och därefter skickas till oss på KREBO via post.

KREBO
Södra Stillerydsvägen 52
37431 Karlshamn
 

Ladda ner blanketten här


Ansökan om parkeringstillstånd

Om du önskar anmäla ditt intresse för att få parkeringstillstånd måste denna blankett skrivas ut, fyllas i och därefter skickas till oss på KREBO via post.

KREBO
Södra Stillerydsvägen 52
37431 Karlshamn
 

Ladda ned blanketten här