Hela hyran betalas i förskott och ska vara KREBO tillhanda senast den sista vardagen före varje månadsskifte. Tänk därför på att göra din hyresbetalning minst två vardagar före varje månadsskifte för att den ska hinna bli bokförd i tid.

Hyra, faktura, inkasso etc. - Par betalar räkningar

Vad händer vid försening?

Följande gäller för extra avgifter vid olika grader av försening:

  • Försenad inbetalning innebär dröjsmålsränta med 9% som börjar räknas från den första dagen efter inbetalning skulle ha varit bokförd.
  • Har hyran eller delar av hyran inte kommit KREBO tillhanda senast fem arbetsdagar efter förfallodagen skickas påminnelse med kravavgift på 60 SEK till dig. Denna kravavgift skall alltid betalas.
  • Har hyran eller delar av hyran inte kommit KREBO tillhanda senast fem arbetsdagar efter att kravbrev skickats till dig anmäls detta till det externa inkassoföretaget Collector. Inkommer inte betalning trots inkasso går ärendet vidare till Kronofogdemyndigheten. Kostnader som uppstår i samband med denna hantering får du betala själv.

Det är mycket viktigt att hyran inbetalas i tid. Återkommande förseningar med inbetalning kan leda till att KREBO tvingas säga upp ditt hyreskontrakt.

Om du skulle få problem med att betala hyran i tid bör du höra av dig till oss på KREBO för att diskutera situationen. Detta innebär dock inte att eventuella räntor eller avgifter tas bort. Det kan också vara en god idé att kontakta sociala myndigheter eller konsument- och budgetrådgivning.

Om KREBO får in klagomål från andra hyresgäster om att du inte följer ordningsreglerna som finns uppställda eller om det förekommer upprepade störningar från dig, skickas det i första hand ett varningsbrev till dig samt en kopia till kommunens socialförvaltning för att du ska få en möjlighet att vidta rättelse. Om det trots varningsbrev inte sker någon förbättring kommer det leda till uppsägning av ditt hyreskontrakt.

Hyra, faktura, inkasso etc. - BokföringHyra, faktura, inkasso etc. - Simmande spargris

Du är ansvarig så var rädd om din lägenhet

Vid onormalt slitage och vållande av skada är du som hyresgäst enligt hyreslagen ersättningsskyldig. Du ansvarar även för skador som uppkommer genom att någon som tillhör hushållet eller gästar dig uppträtt vårdslöst eller försumligt. Har du inneboende eller exempelvis externa hantverkare som orsakar skador i din lägenhet är detta ditt ansvar. Du är med andra ord ansvarig för skador i lägenheten, oavsett vem som förorsakat dem.

Vid åtgärdande av skador i lägenheten tillkommer flera kostnader, däribland material, materialhantering, arbetskostnad, etableringskostnad och så vidare. Tänk på att det inte enbart är själva materialet du får betala för om en skada uppkommit, utan även kostnader för personen som skall köpa in det, åka ut till bostaden för att byta/ut det och åka tillbaka. I vissa fall kan det behövas flera personer, som till exempel en elektriker och en rörmokare, då det blir två etableringskostnader samt arbetstid för båda. Ett annat exempel är om det är ett tungt arbete då det också här kan behövas fler än en person för att uföra arbetet. Vad gäller prissättning går KREBO efter SABO's (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) prislista, "Nyckeltal för lägenhetsreparationer 2014". KREBO har heller ingen skyldighet att åtgärda felet direkt, utan man betalar för det slitage man orsakar.

Vill du själv åtgärda felet så skall arbetet vara fackmannamässigt utfört. Kontakta KREBO för information om vilket märke samt typ av material du ska använda. Du finner mer information om att åtgärda fel på egen hand på informationssidan om Regler/säkerhet. Du kan även kontakta oss om du har frågor på telefonnummer 0454-585000 eller via mail på adressen

Exempelfall på åtgärdande av skada i lägenhet:Hyra, faktura, inkasso etc. - Reparerar handfat

Ett handfat i badrummet går sönder då ett glas välter och slår hål i det. Följande kostnader uppstår:

  • Handfat: 560 SEK
  • Materialhantering: 140 SEK
  • Arbetskostnad för 2.25 timmars arbete: 990 SEK
  • Etableringskostnad: 405 SEK
  • Total summa: 2095 SEK
 
// Defaults
Senaste /karlshamn/