januari 1, 2010

Vi på Krebo önskar att alla hyresgäster ska trivas i en trygg och trevlig miljö. Därför är det viktigt att alla respekterar de regler och förordningar som finns.

Regler & säkerhet - Lås dörren

Trivselregler:

 • Tänk på att inte spela för hög musik; visst får man spela musik på dagen men man ska visa hänsyn och bör då inte spela för högt eller för länge. Grannen kanske sitter och pluggar inför en tenta.
 • Det skall vara tyst i byggnaden mellan 22:00-07:00.
 • Tänk på att det kan vara lättast att prata med dina grannar, det är bra att skapa goda relationer och om du ska ha en liten fest så meddela gärna dina grannar innan för att undvika problem.
 • Undvik användande av skor inomhus, särskilt om du bor på ovanvåningen.
 • Undvik skakning av dukar, mattor, sängkläder på loftgångar eller liknande.

 

Säkerhet:

Det finns en del saker som är mycket viktiga att tänka på när det gäller säkerhet. Nedan hittar du information om exempelvis eldning, branddörrar, brandvarnare, gemensamma utrymmen, värme med mera. Tänk på att genom att ställa saker på gemensamma utrymmen kan du bidra till en ökad brandrisk. Om du är osäker på vad du får och inte får göra men inte hittar svaret nedan är du välkommen att kontakta oss på KREBO på telefonnummer 0454-585 000.

 • Rökning: Förbjuden inne i lägenheterna samt alla gemensamma utrymmen i byggnaden.
 • Tak: Det är absolut förbjudet att beträda fastighetens tak, då detta kan vara en stor fara. Personen som beträder taket kan råka ut för en allvarlig olycka men det kan även skada fastigheten då taken inte är byggda för att användas som golv.
 • Sopor: Det är inte tillåtet att ställa soppåsar, möbler eller annat i gemensamma utrymmen eller någon annanstans på KREBO's tomt utan tillåtelse. Sopor kan dra till sig möss, råttor, fåglar etcetera och dessa vill ni säkert inte ha era bostäder. Dessutom ser det heller inte trivsamt ut och kan vara en brandrisk.
 • Korridorer/loftgångar: Det är bland annat på grund av brandrisken inte tillåtet att ställa något olämpligt i gemensamma utrymmen i byggnad och loftgångar. Inget får ställas i gemensamma utrymmen inne i byggnaden och när det gäller loftgångar så kan ett mindre ihopfällbart bord samt stol vara okej under de varmare månaderna, men tänk då på att fälla ihop dem när de inte används. Det är inte tillåtet med större möbler, cyklar, kundvagnar, soffor, marschaller, soppåsar, grillar eller annat dylikt på loftgångarna då detta kan vara en brandrisk. Även räddningstjänsten behöver kunna komma fram om utan att behöva flytta saker om en olycka skulle råka hända. Vintertid är det inte tillåtet att ställa någonting på loftgångarna på grund av skottning och sandning.
 • Värme: Det är inte tillåtet att stänga av värmen i lägenheterna under de kalla månaderna då det kan medföra stora skador på lägenheten.
 • Grillning: Det är inte tillåtet att elda, tända ljus, marschaller, grilla eller liknande på loftgångar eller närmare än 4 meter från husen. Finns det grillplats ska denna i första hand användas.
 • Cyklar: Får enbart parkeras i cykelställen.
 • Branddörrar/nödutgångar: Dessa existerar för allas säkerhets skull och får enbart användas vid brand eller nödfall och absolut inte som extra in- eller utgångar. Man får inte lägga någonting mellan som hindrar den från att stängas.
 • Husdjur: Husdjur är tillåtna i de fastigheter som har loftgång men inte de som har korridor. Tänk på att det kan finnas allergiker i dessa hus som kan lida vid överträdelse av dessa regler.
 • Lås efter dig: Var noga med att alltid låsa gemensamma utrymmen såsom förråd, tvättstugor, gemensamhetslokal och liknande efter dig.

Regler & säkerhet - Hyresgäster festRegler & säkerhet - Nycklar andra hand

Övrig information om ditt boende vad gäller regler och ansvar:

Vid onormalt slitage och vållande av skada är du enligt hyreslagen ersättningsskyldig. Du ansvarar även för skador som uppkommer genom att någon som tillhör hushållet eller gästar dig uppträtt vårdslöst eller försumligt. Har du inneboende eller exempelvis externa hantverkare som orsakar skador i din lägenhet är det ditt ansvar. Du är med andra ord ansvarig för skador i lägenheten, oavsett vem som förorsakat dem.
Du får inte måla om din lägenhet utan att kontakta oss och den skall vara återställd till originalfärgen vid utflyttning. Tapetsering är inte heller tillåten.
Det är absolut förbjudet att borra i badrummen då detta kan skada fuktspärren.
Vid nedskräpning som i exempelfallen att soppåsar ställts ut på felaktig plats, möbler ställts i gemensamma utrymmen eller cyklar har parkerats på ett olämpligt vis eller fel plats så kan du bli debiterad för kostnaden som uppkommer när personal får ta hand om och slänga dessa saker.

 

Får du hyra ut din lägenhet i andra hand?

Hyr ni ut i er lägenhet i andra hand utan att först ha sökt och erhållit tillstånd från KREBO riskerar ni att uppsägning av ert hyreskontrakt. Det är viktigt att vi vet vem som bor i lägenheten ifall något problem skulle uppstå så att vi kan kontakta hyresgästen. Den information vi behöver om personen som hyr i andra hand är namn, personnummer, telefonnummer, mailadress samt arbete. Vi vill även veta under vilken period lägenheten hyrs ut, anledningen till uthyrningen samt hur vi kontaktar er under tiden ni inte bor i lägenheten. Vi på KREBO skriver inga kontrakt i andra hands men vi rekommenderar dock dig att göra det när du hyr ut lägenheten. Personen som sedan hyr i andra hand måste vara tydlig om vart denna bor samt vem som står på lägenhet när de lämnar felanmälan eller liknande, så vi vet att det gäller rätt lägenhet när vi kontrollerar det hela. Observera särskilt att ni ansvarar för lägenheten även under tiden ni hyr ut den i andrahand. Det är ni som står på hyresavtalet och ansvarar för att hyran blir betald, att inget går sönder i lägenheten samt att våra regler följs. Tänk på att informera personen ni hyr ut till om allt de kan behöva veta om lägenheten, området, hemsidan, telefonnummer, sopsortering, hur tvättmaskin och torktumlare fungerar och så vidare. Frågor och uppgifter om andrahandsuthyrning kan mailas in till vårt kontor på adress:

Åtgärda skada på egen hand

Regler & säkerhet - Åtgärda det själv

Om en skada uppkommer och du själv vill åtgärda denna så måste arbetet vara fackmannamässigt utfört. När det gäller en hyreslägenhet så finns det begränsningar för vad du får och inte får göra. Rör det sig om någon enklare reparation, som till exempel att borrade hål i väggen efter hyllor behöver åtgärdas, så kan du göra detta. Men tänk då på att det inte räcker med att täcka hålen utan du behöver även måla så det blir rätt färg. Om något byts ut så ska det vara samma produkt som sätts in. Ni får gärna kontakta oss på KREBO vid frågor, och har ni tänkt göra någon större åtgärd på lägenheten så vill vi veta om detta. Vi kan då ge er mer information om just den åtgärd du tänkt göra, t.ex. färgkod för målning och dylikt.

 
// Defaults
Senaste /karlshamn/