Hyresgäst Karlskrona - Information & frågor

Här i vår informationsbank finner du svar på de potentiella frågor du, som hyresgäst hos KREBO i Karlskrona, kan tänkas ha. Hittar du inte informationen du söker är du självfallet välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!


// Defaults

{xWPscript_if("", "==", "", "#DISABLED_VAR_WPS_news_post_style_default#", "#DISABLED_VAR_WPS_mod_news_post_style#", "")}
{xWPscript_if("", "==", "", "x1#DISABLED_VAR_WPS_news_post_style_default#", "x2#DISABLED_VAR_WPS_mod_news_post_style#", "")}

// Style 2

// Style - Default3

 


 

januari 1, 2010

Att-tänka-på för våra hyresgäster.

januari 1, 2009

Information om uppsägning av hyresavtal.

Var noga med skötseln av din bostad.

januari 1, 2007

Här kan du göra en felanmälan!

Viktig information i samband med uflyttning.

januari 1, 2005

Sopsortera rätt!

Välkommen som hyresgäst hos oss på Krebo!

Börja här om det finns något du undrar över.

januari 1, 2002

Vilka alternativ det finns för internet/TV-utbud?

januari 1, 2001

Sköt om din tvättstuga för allas trevnad!

januari 1, 2000

Information om parkering.

Det är viktigt att betala hyran i tid.