januari 1, 2005

För allas trevnad är det viktigt att ni tänker på vår natur och sorterar era sopor rätt. Vet du vilka sopor som skall slängas vart är det en barnlek och all information du behöver hittar du här!

Sophantering - Sorterade sopor utanför dörr

Det finns en sopstation framför byggnaden. Det är viktigt att ni sorterar korrekt, hos oss finns behållare för: komposterbart avfall, brännbart avfall, färgat glas, ofärgat glas, metall och deponirester. För övrigt avfall så får ni vända er till en återvinningsstation eller återvinningscentral. Besök gärna kommunens hemsida för mer information om vart ni kan vända er.

Soporna förvaras i lägenheten fram tills det att ni slänger dem i våra kärl. Tänk på att sopor i korridorer inte är tillåtet pga att det kan dra till sig djur, är en brandrisk och kan försvåra framkomligheten vid ev utryckning. Det är inte heller tillåtet att ställa några sopor utanför sopstationen. Ser vi på KREBO eller får information om att det står sopor i korridoren eller på annat olämpligt ställe kan vi tvingas debitera er för det.

 

 
// Defaults
Senaste /karlskrona/