januari 1, 2001

Tvättstugan används gemensamt av våra hyresgäster och det är därför viktigt att ni tar väl hand om den. Läs de regler som gäller och använd sunt förnuft så blir både ditt och dina grannars tvättpass behagligare.

Tvättstuga - Tvättar kläder

Lämna tvättstugan i det skick du hoppas finna den i!

För alla våra lägenheter i Karlskrona så finns det tillgång till en tvättstuga för gemensamt bruk. Innan du tvättar så var noga med att läsa igenom vilka regler som finns för bokning och tvättning. Det är för allas trevnad vi har satt upp ett antal regler som gäller för våra hyresgästers nyttjande av tvättstugan. Vi förväntar oss att du lär dig reglerna och kanske till och med uppmärksammar andra på vad som gäller, särskilt om du märker att reglerna inte följs. Vi på KREBO hoppas att alla ska trivas!

Tvättstugan är öppen varje dag mellan kl 06-22. Varje Tvättid bokas 4 h åt gången. Man får boka en grupp och en tid i taget, det är alltså inte tillåtet att boka två konsekutiva tider, eller att boka flera grupper samtidigt. Det är inte tillåtet att använda eller vistas i tvättstugan utan att ha bokat en tid. Man kan boka 4 tvättider i månaden. Tvättider bokas via mina sidor.

Tvättmaskinen går inte öppna om den inte är tömd på vatten och de flesta maskiner har idag ett tidsrelä där man får vänta ca 1-2 minuter efter maskinen är färdig innan luckan går att öppna. Drar ni innan denna tidsgräns passerat för hårt i luckan kommer den förmodligen gå sönder.

 


När man tvättat färdigt gör man rent efter sig, torkar av bänkar och golv om det behövs. Det är viktigt att var och en ser till att maskinerna fungerar på bästa sätt. Torktumlare skall göras rent, och deras filter skall tömmas och rengöras. Även tvättmaskiner skall rengöras, och deras fack för tvättmedel tömmas och rengöras.


Går något i tvättstugan sönder skall det felanmälas så fort som möjligt. Får vi inte vetskap om en icke fungerande maskin eller dylikt så kan ju vi inte heller åtgärda problemet. Telefonnumret du ringer för felanmälan är 0454-58 50 00 men du kan också felanmäla via KREBO's webbplats.

 
// Defaults
Senaste /karlskrona/