november 30, -1

Felanmälan

Är det något som inte stämmer med din lägenhet? Låter man ett fel bestå utan åtgärder kan det ofta göra situationen värre. Var därför noga med att göra en felanmälan så fort du märker problemet.

Felanmälan - Översvämning kök

Allmän information om felanmälan

Felanmälan som inkommer via formuläret under ”Mina sidor” på vår hemsida kontrolleras vardagar mellan 08:00-16:00. Det är viktigt att du fyller i all information i felanmälan och beskriver tydligt vad det är du vill felanmäla. Var noga med att ange om felet är akut eller inte.

Felanmälan åtgärdas vanligtvis inom en vecka, men akuta felanmälningar får högsta prioritet. När vi mottagit din felanmälan skickas ett mejl med bekräftelse till den e-postadress du angett i felanmälan.

I de fall du ger ditt medgivande till tillträde till din lägenhet med huvudnyckel så lämnar vi ett meddelande till dig i lägenheten efter besöket, så du vet att vi varit där.

Om du ej givit medgivande till tillträde via huvudnyckel så kommer vi att kontakta dig via telefon innan besöket, vilket dock kan medföra att det kan ta längre tid innan besöket kan genomföras. Personalen som skall åtgärda felet gör två försök att nå dig, och för de fall du inte är anträffbar vid dessa tillfällen får du därefter själv höra av dig till oss.

Det är endast den hyresgäst som står på hyresavtalet som kan ge tillåtelse till att huvudnyckel används, och som ska skicka in felanmälan till oss.

Felanmalan - Felanmäler via hemsidaFelanmälan - Byter glödlampa

Klicka på det som intresserar dig nedan för att få mer detaljerad information:

 

 • Åtgärda skada på egen hand
 • Om det inträffat en skada i din lägenhet som du själv vill åtgärda så måste arbetet vara fackmannamässigt utfört. Du kan läsa mer om detta under "Regler & säkerhet" där det finns extra information om vad du får göra i lägenheten och har du efter detta ytterligare frågor så kan du kontakta oss på telefonnummer 0454-585000. Om du själv planerar att åtgärda felet skicka då ej in en felanmälan då detta kan göra att vi påbörjar arbete och beställer delar för att reparera den skada du felanmält.
 • Förbrukningsartiklar som hyresgästen själv ansvarar för att byta ut
 • Det är du som är hyresgäst som ansvarar för inköp och byte av batterier till brandvarnare, lampor, lysrör och glimtändare till de belysningsarmaturer som är monterade i lägenheten. Vi kan dock hjälpa till med detta i mån av tid, men eftersom byte av förbrukningsartiklar inte ingår i hyran så kommer du i dessa fall få en räkning för kostnaderna för material, arbete samt utkörningsavgift. Innan du beställer något av ovanstående bör du därför kontakta oss först för en prisindikation.

  Byte av duschslang, duschmunstycke, toalettsits, kolfilter och, i förekommande fall, svampfilter till köksfläkt utförs och bekostas av hyresvärden, såvida det inte orsakats av exempelvis skadegörelse. Väntetiden är dock vanligen ca fem arbetsdagar, förutom vid byte av kolfilter och svampfilter som kan ta längre tid att få levererade då det är beställningsvaror. Om du tycker att väntetiden är för lång så kan du på egen bekostnad köpa in och byta dessa artiklar.
 • Vem bär ansvaret för skador?
 • Du kan bli debiterad för skador som ej är normalt slitage. Vid onormalt slitage och vållande av skada är du som hyresgäst enligt hyreslagen ersättningsskyldig. Du ansvarar även för skador som uppkommer genom att någon som tillhör hushållet eller gästar dig uppträtt vårdslöst eller försumligt. Har du inneboende eller t.ex. externa hantverkare som orsakar skador i din lägenhet är det ditt ansvar. Du är med andra ord ansvarig för skador i lägenheten, oavsett vem som förorsakat dem.
 • Elektricitet/strömavbrott
 • Om du saknar ström i hela eller del av lägenheten kontrollera i första hand dina säkringar, so i de flesta lägenheter återfinns i ett elskåp inne i lägenheten. Är alla säkringarna på? Är jordfelsbrytaren och huvudbrytaren på? Slå på dem om någon inte är på. Du kanske hade för mycket inkopplat samtidigt? Kolla ut genom fönstret och kontrollera ifall grannarna ström? Kanske rör det sig om något större strömavbrott? Om problemet efter detta inte är löst, vad har du haft igång senast? Testa att slå av strömbrytarna och koppla ur sladdar och försök därefter slå på säkringar. Felsök genom att koppla ur allt och sedan koppla in en efter en. Du kanske märkte av något innan strömmen gick, en glödlampa kanske gick sönder eller att det var något annat som du märkte inte fungerade som vanligt. Om problemet fortfarande inte är löst gör först då en felanmälan till oss på KREBO.
 • Lås öppning/låsbyte
 • Öppning av lås under dagtid, som är tillgänglig vardagar mellan 08.00-15.00 kostar 1500 SEK för hyresgästen. För öppning av lås under annan tid än denna samt helger kostar det hyresgästen 2500 SEK. Har du däremot tappat bort nyckeln kostar öppning och byte av lås 3250 SEK om det rör sig om en vardag mellan 08.00-15.00, annars 4250 SEK om det rör sig om annan tid eller helger.
 • Ohyra i lägenhet
 • Om ni har fått in skadedjur i er bostad så finns det vissa åtgärder ni själva kan ta.  Att till exempel köpa myrdosor och mus/råttfällor är ert ansvar att göra. Om det skulle bli ett större problem som ni själva inte kan lösa så kontaktar ni oss och Anticimex.

  Tänk på att om ni får in skadedjur i er bostad så är det extra viktigt att hålla rent och se till att det inte finns något ätbart tillgängligt. Det kan till exempel vara trevligt med en fruktskål på bordet, men har du fått in myror i lägenheten så bör du ställa undran den.  Man kan få in skadedjur i sin bostad även om man har det rent och fint så man ska aldrig vara rädd för att ta kontakt för att få råd eller hjälp, det viktiga är att problemet blir löst.

  Besök gärna Anticimex hemsida för information och råd angående skadedjur www2.anticimex.com/sv-SE 

  Om problemet inte löst sig trotts de åtgärder ni tagit så kan ni kontakta Anticimex. Ni behöver då även meddela oss om detta, det gör ni genom att lägga in en felanmälan till oss genom "mina sidor" på vår hemsida www.krebo.se ange skadedjuret som rubrik, sedan vill vi även veta att ni har kontaktat Anticimex för tidsbokning samt vilka åtgärder ni själva vidtagit innan kontakten. Meddela oss sedan om hur det gått vi vi vet att problemet blir löst. Kontaktinformation till Anticimex ser ni nedan.

   

  Kontakta Anticimex - Felanmälan skadedjur:

  Ring nummer: 075-245 10 00 och uppge försäkringsnummer 7710780 och försäkringsbolag Gjensidige

  Det är viktigt att ni fyller i fullständiga adress och kontaktuppgifter.

 • Lägenheten är kall
 • Inomhustemperaturen i en lägenhet bör enligt Hyresgästföreningen/Folkhälsomyndigheten vara mellan 20 och 23 grader. Den värme som elementen avger styrs bl.a. av termostatreglagen på elementen, som känner av den omgivande rumstemperaturen. Om du misstänker att temperaturen i din bostad är för låg så finns det flera åtgärder som du bör utföra innan du felanmäler detta till oss:

  - Mät själv inomhustemperaturen innan du kontaktar oss, eftersom den alltid ska framgå i felanmälan. Lufttemperaturen mäts på minst två ställen i det aktuella rummet i den s.k. ”vistelsezonen”: dels 1 meter framför ett fönster och 0,6 meter ovanför golvet, samt dels i ett hörn 0,6 meter från vardera väggen och 0,6 meter över golvet.

  - Kontrollera att du har vridit upp värmen på termostatreglagen som sitter på elementen.

  - Kontrollera att termostatreglagen på elementen inte täcks av exempelvis gardiner eller möbler, vilket kan göra dem varma och därmed automatiskt ställa ned värmen i elementen.

  - Kontrollera även så att inga möbler blockerar själva värmeflödet från elementen till resten av rummet.

  - Är det trots detta fortsatt kallt i lägenheten och du vill göra en felanmälan så behöver du i den även ange vilken temperatur du uppmätt i lägenheten.

  - Vi vill också tipsa om att ifall du har persienner, rullgardiner eller gardiner framför fönstren så kan du släppa in soljuset under dagen för att värma lägenheten när solen är framme, och att dra för dem inför natten för att behålla värmen bättre.

 • Vattenavstängning
 • För vissa av våra områden finns det specificika instruktioner för hur du stänger av vattnet. Välj det område just du är intresserad av nedan.
  • Karlskrona:

   Vad gäller Karlskrona finns det ballofixventiler under vasken i lägenheterna. En är för varmt och en är för kallt vatten, och de vrids ett kvarts varv för att stänga av/sätta på vattnet.
  • Karlstad:

   Vad gäller Karlstad finns det ballofixventiler under vasken i lägenheterna som du kan använda för att stänga av vattnet.
  • Kristianstad:

   Vad gäller Kristianstad finns det två variationer där vattenavstängningen i Kaptenen hus 7-9 görs genom att vrida på ballofixventiler som du hittar i rör på väggen i lägenhetens badrum medan de i Löjtnanten 2 finns under vasken i lägenheten.
  • Lund:

   Vad gäller Lund kan vattnet stängas av inne i lägenheten. I ett av de nedre köksskåpen finns en lucka som du kan ta bort, den ser ut som en extra hylla som ligger på skåpets nedersta hylla. Under denna lucka kan du stänga av vattnet genom att vrida på ballofixventilerna.
  • Trollhättan:

   Vad gäller Trollhättan finns det två variationer där avstängningskranarna i hus 120, 122, 124, 136, och 140 sitter under vasken medan de i hus 126, 128, 130, 132, 134 och 142 sitter i garderoben i badrummet.


   Olofström:

   Vad gäller Olofström så finns det huvudkran för avstängning av vatten inne i förrådet, på väggen längst in.
    

Akut felanmälan efter kontorstid -  endast i akuta fall

Akut felanmälan kan göras mellan kl. 16.00-08.00 på vardagar, samt dygnet runt under helger, på telefon: 0417-585522. Observera att detta endast gäller akuta ärenden, som t.ex. större vattenläcka, brand, inbrott etc. Gör ni en anmälan som inte är akut under dessa tider kan vi komma att debitera er kostnaderna för jourutryckningen.

 
// Defaults
Senaste /karlskrona/