KREBO Karlskrona
Städning av område!
Vi vill informera alla våra hyresgäster om att den 20/4 och 21/4 kommer vi rensa ut gemensamma utrymmen samt bland cyklarna inför våren. Glöm inte att märka era cyklar med namnlapp. Cyklarna får enbart stå i cykelställen. Vi har även gått ut med information på mail. 

 
// Defaults
Senaste /karlskrona/