KREBO Karlstad
Frågor & svar


Texten nedan laddar "Frågor & svar" från huvudsidan. Lämna den intakt när ni redigerar, tack!

Vanliga frågor & svar

Här under har vi samlat ett urval av de vanligaste frågorna som vi brukar få. Om du inte finner svar på dina frågor så är du alltid välkommen att kontakta oss.

 • Fråga: Hur säger jag upp min lägenhet?
 • Svar: För att säga upp din lägenhet måste du skicka in en skriftlig uppsägning. Du hittar en uppsägningsblankett på vår hemsida som du skriver ut, fyller i med en bläckpenna och postar in till oss. Du har tre månaders uppsägningstid. Om vi till exempel får in din uppsägning i maj, blir din sista utflyttningsdag den 31:e augusti. Tänk på att skicka in din uppsägningsblankett till oss i god tid innan månadens slut.
 • Fråga: När sker besiktningen av min lägenhet?
 • Svar: Besiktningen av din lägenhet sker under månadens första vardag. Om den 1:e januari exempelvis skulle vara en lördag kommer besiktning ske måndagen den 3:e januari.
 • Fråga: Kan jag få min lägenhet uthyrd tidigare än tre månader?
 • Svar: Du kan alltid önska tidigare utflyttning men vi kan aldrig garantera att sådan kan infrias. Skriv på din uppsägningsblankett det datum du önskar vara utflyttad så gör vi vårt bästa för att försöka hyra ut den tidigare. Tänk på att våra in- och utflyttningar sker vid månadsskiftet.
 • Fråga: Är det okej att hyra ut i andrahand?
 • Svar: Vill du hyra ut din lägenhet i andrahand måste du få vårt godkännande. Skulle du hyra ut din lägenhet i andrahand utan vår vetskap riskerar du att bli av med ditt hyreskontrakt. Information om andrahandsuthyrning finner du under informationssidan om "Regler & säkerhet".
 • Fråga: Varför har jag inte fått min hyresavi?
 • Svar: Vi skickar inte ut hyresavier via mail eller epost. Du kan hämta din avi på mina sidor runt den 13e - 15e varje månad.
 • Fråga: Hur fungerar det med betalningsfria månader under sommaren?
 • Svar: Om du har ett kontrakt med 10månaders hyra, innebär det att du har två hyresfria månader under sommaren. Du har rätt att bo i lägenheten under dessa betalningsfria månader. Dessa betalningsfria månader påverkar inte dina tre uppsägningsmånader.
 • Fråga: Ska jag själv byta batteri i min brandvarnare och glödlampor i mina lampor?
 • Svar: Ja, du får själv se till att byta ut batteri i brandvarnare och byta glödlampor som gått sönder. Detta gäller även på ställen som till exempel i ugnen och kylen. En brandvarnare med dåligt batteri brukar vanligtvis pipa till och från för att upplysa om att batteriet skall bytas. Glöm inte att testa brandvarnaren regelbundet, både för din egen och andra hyresgästers säkerhet.
 • Fråga: Får jag ha husdjur i min lägenhet?
 • Svar: Det beror på var du bor för någonstans. Om du bor i en lägenhet med loftgångar så är husdjur tillåtet. Skulle du däremot bo i ett hus med korridor så är det förbjudet att ha eller ta med sig husdjur in i byggnaden.
 • Fråga: Vad gör jag om hela lägenheten blir mörk och strömlös?
 • Svar: Kontrollera först och främst dina säkringar, som för de flesta lägenheter finns i ett elskåp inne i lägenheten. Är alla säkringarna på? Är jordfelsbrytaren och huvudbrytaren på? Slå på dem om någon inte är på. Om problem fortfarande kvarstår, försök då komma ihåg vad du haft igång senast och testa slå av strömbrytarna, koppla ur sladdar och sedan slå på säkringarna. Det är först då, om problemet ej blir löst, som man bör göra en felanmälan.
 • Fråga: Vad gör jag om min ventilation inte verkar fungera?
 • Svar: För att ventilationen ska fungera är det viktigt att de ventiler som sitter i kök och badrum inte är igentäppta, så städa ordentligt. Du kan testa funktionen genom att hålla ett tunt toalettpapper över frånluftsventilen i badrummet. Om det sitter kvar med utsugets hjälp fungerar ventilationen som den ska. Det är väldigt viktigt att du skickar in en felanmälan om fläkten i badrummet skulle sluta fungera då allvarliga skador kan följa av detta!
 • Fråga: Vem betalar om något går sönder?
 • Svar: Vid onormalt slitage och vållande av skada är du enligt hyreslagen ersättningsskyldig. Du ansvarar även för skador som uppkommer genom att någon som tillhör hushållet eller gästar dig uppträtt vårdslöst eller försumligt. Har du inneboende eller t.ex. externa hantverkare som orsakar skador i din lägenhet är det ditt ansvar. Du är med andra ord ansvarig för skador i lägenheten, oavsett vem som förorsakat dem.
 • Fråga: Vad gör jag om jag störs av mina grannar?
 • Svar: I första hand, försök att ta kontakt med din granne. En personlig kontakt skapar en god grannsämja. Om det inte hjälper kontaktar du KREBO. En störande hyresgäst riskerar att förlora sin lägenhet.
 • Fråga: Vad gör jag om tvättmaskinen inte tömmer vatten?
 • Svar: Skruva loss locket längst ner på tvättmaskinen, använd en ugnsplåt undertill för att samla upp vattnet som rinner ut! Rensa hålet, sätt tillbaka locket. 
 • Fråga: Är det viktigt att meddela om jag byter e-postadress eller telefonnummer?
 • Svar: Ja, så fort du byter mail adress eller telefonnummer ska du logga in på mina sidor och uppdatera information om dig själv annars finns det risk att du missar viktig information.
 • Fråga: Hur fungerar bostadskön?
 • Svar:
  Vi har inget kösystem där vi tittar på köpoäng. Huvudprincipen hos oss är sökdatum, d v s tidigaste registrerat sökdatum prioriteras. När vi får in en ledig lägenhet hör vi av oss via e-post till de 5-10 personerna med tidigaste sökdatum. Tackar du nej eller inte svarar alls finns det risk för att du inte kommer få ett nytt erbjudande eller måste göra en ny intresseanmälan. Om två stycken tackar ja till samma lägenhet är det den som först tackat ja som vi erbjuder ett kontrakt, om den potentiella hyresgästen uppfyller alla våra kriterierna. Den andra personen som inte blev erbjuden kontrakt har då alltid chansen att ta tillbaka sin plats i kön.

  Om du söker en studentlägenhet eller vanlig lägenhet står du i vår kö lista i max 3 månader, efter tre månader faller du bort från kölistan.  Om du söker en marklägenhet är det sex månader som gäller.

 • Fråga: Hur, när och varför ska jag skicka mitt regitreringsintyg till hyresvärden?
 • Svar: Registreringsintyget skall skickas i PDF-format via e-post till oss i början av varje termin, senast 15/2, respektive 15/8. Registreringsintyget är din bekräftelse på att du fortfarande studerar, vilket är en förutsättning för att hyra studentlägenhet.


Texten ovan laddar "Frågor & svar" från huvudsidan. Lämna den intakt när ni redigerar, tack!