KREBO Karlstad
Ställ dig i vår bostadskö!
Intresseanmälan för våra Studentbostäder i Karlstad

Är du intresserad av att hyra en av våra studentbostäder i Karlstad så kan du skicka en intresseanmälan till oss via formuläret nedan.
Om du uppfyller de krav som är listade nedan så placeras du i vår interna bostadskö.

Turordningen för vår bostadskö baseras på ansökningsdatum, där de som har stått längst i kön blir erbjudna lägenheter först. När lediga lägenheter dyker upp kontaktar vi de personer som stått längst i kö via e-post, och den som först tackar ja blir erbjuden ett kontrakt såvida den uppfyller våra krav.

De som erbjudits lägenhet men inte svarat först, eller tackat nej till den erbjudna lägenheten, erbjuds i stället att behålla sin plats i kön. Samtliga köande får även efter tre månader frågan om de vill stå kvar i vår kö, och de som inte svarar inom en vecka mister dock sin plats i kön och behöver då göra en ny intresseanmälan.

Följande krav måste uppfyllas av dig som vill hyra studentlägenhet av oss:
 

  • Du ska ha fyllt 18 år.
  • Du ska ha möjlighet att betala hyran med den inkomst du har.
  • Du får inte ha betalningsanmärkningar eller skulder hos Kronofogdemyndigheten.
  • Du är införstådd med och accepterar att vi tar kreditupplysning på dig som söker bostad.
  • Du ska kunna uppvisa lämpliga referenser om så krävs, och godkänner i så fall att vi kontaktar dessa.
  • Du accepterar och är införstådd med att vi gör en kreditupplysning på alla potentiella hyresgäster.
  • Du skall vara antagen till eller student på högskola, universitet eller KY-utbildning.

De personuppgifter som du lämnar i din ansökan/intresseanmälan kommer att behandlas av oss och våra samarbetspartners i den utsträckning som behövs för att kunna bedöma om du kan godtas som hyresgäst. I samband med detta efterfrågar vi även referenser, och genom att lämna uppgifter om dessa medger du även att uppgifter får inhämtas från dessa. Uppgifter kan också komma att inhämtas från kreditupplysningsinstitut och myndigheter.

Du har rätt att en gång om året, utan kostnad, få besked om vilka personuppgifter om dig som behandlas och hur de behandlas. Du kan också begära rättelse av de personuppgifter som behandlas.

Personuppgifterna om dig kommer bara att behandlas under den tid som din ansökan är aktuell. Detta innebär att samtliga personuppgifter om dig tas bort när du inte längre kvarstår som bostadssökande. Detta gäller också om din ansökan avslås. Om skälet till att din ansökan avslagits är att du inte kunnat godtas på grund av misskötsamhet i ett tidigare boende bevaras dock uppgifterna under tre månader efter avslagsbeslutet.


Fyll i alla uppgifter som efterfrågas nedan. Ofullständiga intresseanmälningar beaktas ej.

Dina kontaktuppgifter:

Övrig Information:

 

 

 

 

 


Skicka intresseanmälan

Laddar...
Skickat!
Det gick inte att skicka, kolla så att du är ansluten till internet och försök igen.

 
// Defaults
Senaste /karlstad/