KREBO Kristianstad
Gemensamhetshus
oktober 9, 2014

Bokning

För bokning kontaktar du oss genom att skicka in ett e-mail till med information: namn, adress, telefonnummer, e-mail adress, datum du önskar boka lokalen samt vad lokalen kommer användas till. Tänk på att skicka bokningen i god tid, senast två veckor innan det datum du önskar använda lokalen.

Vi tar sedan kontakt med dig och meddelar om lokalen är ledig det datumet. Deposition på 1000kr måste betalas innan nyckel lämnas ut, du kommer även få signera ett avtal. En besiktning sker i lokalen efter du återlämnat nyckeln. Nyckelutlämning sker enligt överenskommelse.

Depositionen återbetalas under förutsättning att besiktningen blir godkänd när du återlämnat nyckeln. Vid användning av gemensamhetslokalen ansvarar du för lokalen och de möbler som finns i lokalen. Du ansvarar även för de personer som vistas i lokalen. Lokalen skall alltid städas ordentligt efter användning samt om någonting går sönder ska detta fel anmälas vilket kan göras på telefonnummer 0454-585000 eller på vår hemsida under felanmälan.

Ordningsregler

I byggnaden får 20 personer vistas samtidigt.

Det skall vara tyst i byggnaden mellan 22:00 till 7:00.

Du måste ha en giltig hemförsäkring.

Rökning förbjuden i lokalen.

Djur är ej tillåtet.

Alla dörrar skall vara låsta samt fönster stängda när ni lämnar lokalen.

Lokalen ska vara städad när ni lämnar ifrån er nycklarna. Det ska vara rent och fint för att nästa person ska kunna använda lokalen. Om lokalen är ej ordentligt städad så kommer kostnader för städning debiteras dig.

Om någonting går sönder i byggnaden ska detta felanmälas på vår hemsida eller ringa vardagar mellan 8:00-16:00 på telefonnummer 0454-585000. Vid akuta fel ringer ni 0708-107-313 (ett akut fel kan vara en vattenläcka, längre strömavbrott m.m.) Om någon uppträder störande eller stör den allmänna ordningen är detta ett ärande för polisen, ring 112 även vid brand.

Om någonting i lokalen går sönder som inte är normalt slitage kommer du att debiteras för kostnaden för lagning.

 
// Defaults
Senaste /kristianstad/