januari 1, 2000

Vi inser att många av våra hyresgäster önskar nyttja våra parkeringsområden. För allas skull hoppas vi att ni gör er bekanta med och följer de regler som gäller för parkering.

Parkering - Parkerade bilar

Enbart de som har behörighet får stå på parkeringsområdet

För att få behörighet att parkera på våra parkeringsområden måste man vara hyresgäst hos oss och ansöka om ett parkeringstillstånd. Behörigheten innebär att parkering sker på markerade platser och styrks genom ett särskilt parkeringstillstånd. Det finns tyvärr ett begränsat antal parkeringsplatser på området och det kommer inte att bli fler. Ni får därför parkera i mån av plats, där först till kvarn gäller. Man kan enbart få ett parkeringstillstånd per lägenhet. De som är intresserade av att intresseanmäla sig för parkeringstillstånd behöver skriva ut, fylla i och skicka blankett för ansökan om parkeringstillstånd till oss på KREBO.

Vilka regler gäller för kostnader och kontrollavgifter?

Parkering på våra områden är bara för de som har ett parkeringstillstånd och den är kostnadsfri.

Kontrollavgift på 500 SEK utfärdas om:

  • Parkeringstillstånd saknas eller är felaktigt.
  • Fordon är parkerat på icke markerade platser.
  • Fordon är parkerat på handikapp-plats utan handikappstillstånd.
  • Fordon är parkerat på reserverad plats som inte är din egen.

Fordon betraktas som parkerat då fordonet har stått stilla i mer än 10 minuter. När fordonet har lämnats helt och det inte pågår någon aktivitet runt omkring, är det att betraktas som felparkerat. Alla bilens fyra hjul skall vara inom den markerade rutan. För att vi ska kunna utfärda ett parkeringstillstånd när vi fått in din ansökan så måste alla uppgifter i ansökan vara ifyllda. Dessutom måste bilen vara i körbart skick, besiktigad, skattad och så vidare. Vi har inga parkeringsplatser för avställda bilar eller liknande, utan enbart för bilar som används.

Var noga med att följa betalningsreglerna om överträdelse skett

Kontrollavgift skall vara betald inom åtta dagar från utskriftsdatumet. Betalar du inte trots att du får påminnelse, riskerar du att ärendet överlämnas till inkasso och sedermera kronofogdemyndigheten. Eventuell överklagan skall ske omgående och skriftligen till följande adress:

Krebo Holding AB
Södra Stillerydsvägen 52
37431 Karlshamn

Skriftlig invändning bör innehålla ärendenummer, fordonets registreringsnummer, namn och adress. Bifoga även en kopia av åberopade handlingar, såsom kopia på giltigt P-tillstånd etcetera. Det finns även ett antal besöksparkeringar, så om du har folk på kortare visit kan de använda dessa i mån av plats. Vid frågor, kontakta KREBO's kontor på telefonnummer 0454-585 000.

 
// Defaults
Senaste /kristianstad/