Texten nedan laddar "Frågor & svar" från huvudsidan. Lämna den intakt när ni redigerar, tack!

Vanliga frågor & svar

Här har vi samlat de vanligaste frågorna från våra hyresgäster.
Om du inte finner svar på din fråga här så är du varmt välkommen att kontakta oss.

 • Fråga: Hur säger jag upp mitt hyresavtal?
 • Svar: För att säga upp ditt hyresavtal måste du skicka in en skriftlig uppsägning. Skriv ut den blankett för uppsägning som du hittar på denna länk och fyll i uppgifterna (med bläck) och posta den till oss. Ditt hyresavtal har tre månaders uppsägningstid, som alltid räknas i hela kalendermånader. Så om du t.ex. säger upp hyresavtalet den 1 februari räknas inte februari som uppsägningsmånad. Istället blir då mars, april och maj dina uppsägningsmånader och ditt hyresavtal gäller då till och med den 31 maj.
 • Fråga: När sker besiktning av min lägenhet?
 • Svar: Besiktning av din lägenhet sker under månadens första vardag. Om den 1 februari exempelvis skulle vara en lördag kommer besiktning ske måndag den 3 februari.
 • Fråga: Är det okej att hyra ut i andra hand?
 • Svar: Vill du hyra ut din lägenhet i andra hand måste du få vårt godkännande. Skulle du hyra ut din lägenhet i andra hand utan vårt godkännande riskerar du att ditt hyresavtal avslutas. Information om andrahandsuthyrning finner du under sidan med information om "Regler & säkerhet".
 • Fråga: Varför har jag inte fått min hyresavi?
 • Svar: Vi skickar inte ut hyresavier via mejl eller post. Dina avier finns att ladda ned på "Mina sidor" från den 13:e - 15:e varje månad.
 • Fråga: Hur fungerar det med betalningsfria månader under sommaren?
 • Svar: Om du har ett hyresavtal med 10 månaders hyra, innebär det att du har två hyresfria månader under sommaren. Du har rätt att bo i lägenheten under de betalningsfria månaderna. De betalningsfria månaderna påverkar inte dina tre uppsägningsmånader.
 • Fråga: Ska jag själv byta batteri i min brandvarnare och glödlampor i mina lampor?
 • Svar: Ja, du får själv se till att byta batteri i brandvarnare och byta glödlampor som gått sönder. Detta gäller även på ställen som till exempel i ugnen och kylen. En brandvarnare med dåligt batteri brukar vanligtvis pipa till och från för att upplysa om att batteriet skall bytas. Glöm inte att testa brandvarnaren regelbundet, både för din egen och andra hyresgästers säkerhet.
 • Fråga: Får jag ha husdjur i min lägenhet?
 • Svar: Det beror på var du bor för någonstans. Om du bor i en lägenhet med loftgångar så är husdjur tillåtna. Skulle du däremot bo i ett hus med korridor så är det inte tillåtet att ha eller ta med sig husdjur in i byggnaden.
 • Fråga: Vad gör jag om hela lägenheten blir strömlös?
 • Svar: Kontrollera först och främst dina säkringar, som i de flesta lägenheter finns i ett elskåp inne i lägenheten. Är alla säkringarna på? Är jordfelsbrytaren och huvudströmbrytaren på? Slå på dem om någon inte är på. Om problemet fortfarande kvarstår, bör du koppla ur den elektriska utrustning som var igång vid strömavbrottet och kontrollera säkringarna igen för att se om det gör någon skillnad. Om problemet ändå fortfarande kvarstår bör du göra en felanmälan.
 • Fråga: Vad gör jag om min ventilation inte verkar fungera?
 • Svar: För att ventilationen ska fungera är det viktigt att de ventiler som sitter i kök och badrum inte är igentäppta av smuts eller annat. Du har därför ansvar att de hålls rena. Du kan testa funktionen på frånluftsventilen i badrummet genom att hålla ett tunt toalettpapper den. Om det sitter kvar med utsugets hjälp fungerar ventilationen som den ska. Det är väldigt viktigt att du skickar in en felanmälan om fläkten i badrummet skulle sluta fungera då allvarliga skador kan följa av detta.
 • Fråga: Vem betalar om något går sönder?
 • Svar: Vid onormalt slitage och vållande av skada är du ersättningsskyldig enligt hyreslagen. Du ansvarar även för skador som uppkommer om någon som tillhör hushållet eller gästar dig uppträtt vårdslöst eller försumligt. Har du t.ex. inneboende eller hantverkare du själv anlitat som orsakar skador i din lägenhet är det ditt ansvar. Du är med andra ord ansvarig för skador i lägenheten, oavsett vem som förorsakat dem.
 • Fråga: Vad gör jag om jag störs av mina grannar?
 • Svar: Försök att i första hand ta kontakt med din granne. En dialog grannar emellan ger bättre förutsättningar för en god grannsämja. För att få hjälp med allvarliga störningar kan du kontakta du oss.
 • Fråga: Vad gör jag om tvättmaskinen inte tömmer vatten?
 • Svar: Skruva loss locket längst ner på tvättmaskinen, använd en ugnsplåt undertill för att samla upp vattnet som rinner ut. Rensa hålet, sätt tillbaka locket. 
 • Fråga: Är det viktigt att meddela om jag byter e-postadress eller telefonnummer?
 • Svar: Ja, om du byter e-postadress eller telefonnummer behöver du logga in på "Mina sidor" och uppdatera informationen annars finns det risk att du missar viktig information.
 • Fråga: Hur fungerar bostadskön?
 • Svar:
  Vi har inget kösystem där vi tittar på köpoäng. Huvudprincipen hos oss är sökdatum, d v s tidigaste registrerat sökdatum prioriteras. När vi får in en ledig lägenhet hör vi av oss via e-post till de 5-10 personerna med tidigaste sökdatum. Tackar du nej eller inte svarar alls finns det risk för att du inte kommer få ett nytt erbjudande eller måste göra en ny intresseanmälan. Om två stycken tackar ja till samma lägenhet är det den som först tackat ja som vi erbjuder ett kontrakt, om den potentiella hyresgästen uppfyller alla våra kriterierna. Den andra personen som inte blev erbjuden kontrakt har då alltid chansen att ta tillbaka sin plats i kön.

  Om du söker en studentlägenhet eller vanlig lägenhet står du i vår kö lista i max 3 månader, efter tre månader faller du bort från kölistan.  Om du söker en marklägenhet är det sex månader som gäller.

 • Fråga: Hur, när och varför ska jag skicka mitt regitreringsintyg till hyresvärden?
 • Svar: Registreringsintyget skall skickas i PDF-format via e-post till oss i början av varje termin, senast 15/2, respektive 31/8. Registreringsintyget är din bekräftelse på att du fortfarande studerar, vilket är en förutsättning för att hyra studentlägenhet.


Texten ovan laddar "Frågor & svar" från huvudsidan. Lämna den intakt när ni redigerar, tack!