KREBO Lund
Sophantering
januari 1, 2005

För allas trevnad är det viktigt att ni tänker på vår natur och sorterar era sopor rätt. Vet du vilka sopor som skall slängas vart är det en barnlek och all information du behöver hittar du här!

Sophantering - Sorterade sopor utanför dörr

Det är viktigt att sopsorteringen går rätt till, behållare för matavfall och restavfall hittar du vid hus 60 och 68. Vid parkeringen finns behållare för sortering. För övrigt avfall så får du vända dig till en återvinnigscentral eller återvinningsstation. Besök gärna kommunens hemsida för mer information om hur sopsorteringen går till i kommunen. http://www.lund.se/Medborgare/Bygga-bo--miljo/Avfall--atervinning/

Soporna förvaras i lägenheten fram tills det att ni slänger dem i våra kärl. Tänk på att sopor på loftgångarna inte är tillåtet pga att det kan dra till sig djur, är en brandrisk och kan försvåra framkomligheten vid ev utryckning. Ser vi på Krebo eller får information om att det står sopor på loftgången kan vi tvingas debitera er för det.

 

 
// Defaults
Senaste /lund/