KREBO Lund
Nyheter KREBO studentbostäder Lund

Vad händer hos KREBO Lund? Har du koll på vår nyhetssida finner du nog nästan alltid svaret på denna fråga!


// Defaults

{xWPscript_if("", "==", "", "#DISABLED_VAR_WPS_news_post_style_default#", "#DISABLED_VAR_WPS_mod_news_post_style#", "")}
{xWPscript_if("", "==", "", "x1#DISABLED_VAR_WPS_news_post_style_default#", "x2#DISABLED_VAR_WPS_mod_news_post_style#", "")}

// Style 2

// Style - Default3

 


 

Nu när sommaren annalkar ökar grillusten i likvärdig takt. Vi vill bara uppmuntra och upplysa om försiktighet då man ger utlopp för sina grillbehov. Se till att din utrustning fungerar på korrekt sätt och att du utför de försiktighetsåtgärder man normalt tar sig för.

Nu när det börjar bli varmt är det viktigt att tänka på att grillning inte är tillåtet på loftgångarna. Använd grillplatserna på ert område. Ingen grillning, ljus eller marschaller är tillåtet närmre än 4 meter från husen.

december 11, 2016

Nu är hyresförhandlingarna för Spelmansbostäder i Lund avslutade. Förhandlingarna har resulterat i hyreshöjning med 0,62% och gäller fr.om 2017-01-01. Den nya hyran kommer då bli 4769 kr/mån

juli 13, 2015

Nu har vi hyrt ut alla våra lägenheter i Lund. Du kan fortfarande skicka in en intresseanmälan. Vi önskar alla våra nya hyresgäster välkomna!

maj 27, 2015

Det är många in och utflytt under sommaren. Läs gärna information om uppsägning och besiktning samt om inflytt på hemsidan så du är väl förberedd. 

Vi vill informera alla våra hyresgäster om att den 8/4 och 9/4 kommer vi rensa ut gemensamma utrymmen samt bland cyklarna inför våren. Glöm inte att märka era cyklar med namnlapp. Cyklarna får enbart stå i cykelskjul. Vi har även gått ut med information på mail. 

oktober 17, 2014

Nu är hyresförhandlingarna för Spelmansbostäder avslutade. Förhandlingarna har resulterat i hyreshöjning med 1,9% och gäller fr.om 2015-01-01.

augusti 6, 2014

Snart börjar nya läsåret och till vår stora glädje är alla våra lägenheter uthyrda.

Det kan vara svårt att nå oss på telefon då större delen av personalen är ute och besiktigar. För icke akuta ärenden kontakta oss gärna via e-post.