KREBO Lund
Grilla gärna men med försiktighet
Nu när sommaren annalkar ökar grillusten i likvärdig takt. Vi vill bara uppmuntra och upplysa om försiktighet då man ger utlopp för sina grillbehov. Se till att din utrustning fungerar på korrekt sätt och att du utför de försiktighetsåtgärder man normalt tar sig för.

 
// Defaults
Senaste /lund/