KREBO Lund
Städning av område!
Vi vill informera alla våra hyresgäster om att den 8/4 och 9/4 kommer vi rensa ut gemensamma utrymmen samt bland cyklarna inför våren. Glöm inte att märka era cyklar med namnlapp. Cyklarna får enbart stå i cykelskjul. Vi har även gått ut med information på mail. 

 
// Defaults
Senaste /lund/