Vi på KREBO önskar dig som nybliven hyresgäst välkommen hem! Vi hoppas du får en trevlig tid hos oss.

Inflyttning - Dricker kaffe vid flyttboxar

Vilka regler gäller för inflyttning

Du har som nybliven hyresgäst hos oss tillträde till lägenheten från och med månadens första vardag efter ditt hyresavtal börjat gälla. Ett mail med inflyttningstid kommer att mailas till din e-post i mitten av månaden som föregår din inflytt. Lägenheten kommer sedan besiktigas innan du flyttar in, vilket generellt sker första vardagen i varje månad. Så fort denna är utförd får du nycklarna till din lägenhet. Tiden för inflytt kan bli när som mellan 08.00-16.00 men blir vanligen någon gång under förmiddagen.

Se till att du noggrant läst igenom ditt hyreskontrakt innan inflyttning så du har koll på vilka regler som gäller. Det finns även ett uppsägningsdokument bifogat till hyreskontraktet. Vid inflyttning har du fått nycklar. Det är viktigt att du är rädd om dina nycklar och att du vid utflyttning returnerar samma, och det är absolut förbjudet att på egen hand kopiera dem. Försvinner en nyckel är vi tvungna att byta lås och det kostar dig då 1750 SEK.

Exempel för hur du beräknar din inflyttningsdag:
Om du har inflyttning i september och den 1:a är en lördag, sker enligt vanlig ordning besiktning och inflyttning nästkommande vardag. I detta fallet är detta måndagen den 3:e september, som då blir din inflyttningsdag.

El ingår inte i hyran och du måste därför själv teckna avtal med både fastighetens elnätsleverantör Olofströms Kraft, och med valfri elleverantör. Det är mycket viktigt att du kontaktar dem så tidigt som möjligt innan du flyttar in. Telefonnummer till elnätsleverantören Olofströms Kraft är: 0454-98000. Glöm inte att också teckna avtal för leverans av el via valfri elleverantör.

När det gäller internet och TV så måste du aktivera detta vid din inflytt, då du behöver tillgång till utrustningen i lägenheten. Du hittar mer information under avsnittet om Internet & TV. Du kommer dessutom få ett informationsblad vid din inflytt.

OBS! Tänk på att noga läsa igenom ditt besiktningsprotokoll och att eventuella anmärkningar på lägenheten, utöver vad som upptagits i besiktningsprotokollet, skall göras inom sex dagar räknat från inflyttningsdagen.

Tips & råd för din inflyttning

Inflyttning/tillträde - Röd brevlåda

Adressändring:

Se till att du inte glömmer bort att adressändra när du flyttat in i din nya bostad. Du kan göra sådan till Svensk Adressändring via telefon på nummer 020-97 98 99 eller deras webbplats på internet.

 


Inflyttning/tillträde - Läser dokument

Hemförsäkring:

Det finns inget krav att som hyresgäst hos KREBO ha en gällande hemförsäkring, men vi rekommenderar ändå att du tecknar sådan. Inbrott, brand, översvämning och andra olyckor kan drabba vem som helst. Man kan dessutom bli ersättningsskyldig för skador man orsakar fastigheten genom exempelvis läcka i ett akvarium, disk- eller tvättmaskin. Skulle något av ovanstående eller annat olyckligt inträffa vill man inte stå där utan det skydd hemförsäkringen kan erbjuda.

Har du redan försäkring är det inte dumt att dubbelkolla så den fortfarande gäller och har tillräckligt försäkringsbelopp. Beakta dock att hemförsäkring inte täcker stöld från obevakade områden såsom källar- och vindsförråd så förvara dina dyrbarare ägodelar på annan plats än dessa.

Några förslag från oss på KREBO på lämpliga hemförsäkringar:

 
// Defaults
Senaste /olofstrom/