januari 1, 2000

Vi inser att många av våra hyresgäster önskar nyttja våra parkeringsområden. För allas skull hoppas vi att ni gör er bekanta med och följer de regler som gäller för parkering.

Parkering - Parkerade bilar

Enbart de som har behörighet får stå på parkeringsområdet

För att få behörighet att parkera på våra parkeringsområden måste man vara hyresgäst hos oss och ansöka om ett parkeringstillstånd. Behörigheten innebär att parkering sker vid mån av plats på markerade platser och styrks genom ett särskilt parkeringstillstånd. Det finns tyvärr ett begränsat antal parkeringsplatser på området och det kommer inte att bli fler. Ni får därför parkera i mån av plats, där först till kvarn gäller. Man kan enbart få ett parkeringstillstånd per lägenhet. De som är intresserade av att intresseanmäla sig för parkeringstillstånd behöver skriva ut, fylla i och skicka blankett för ansökan om parkeringstillstånd till oss på KREBO. 

Det finns skyltat på området om vart du får parkera med ditt parkeringstillstånd. Ditt parkeringstillstånd kommer gälla ända fram tills ditt kontrakt gått ut. I början av varje ny termin skickar vi ut ett klistermärke som du måste sätta på ditt parkeringstillstånd för att det skall vara giltigt, ifall du inte fått ett klistermärke måste du meddela oss omedelbart. Det är med andra ord viktigt att du sätter på det nya märket omgående när du får det i posten. Nya klistermärken delas ut de första dagarna i januari för VT och augusti för HT, om ni ej fått ett nytt terminsmärke måste ni kontakta oss senast den 10e dessa månader då parkeringstillstånden blir ogiltiga den 15:e. 

Vilka regler gäller för kostnader och kontrollavgifter?

Parkering på våra områden är bara för de som har ett parkeringstillstånd och den är kostnadsfri.

Kontrollavgift utfärdas om:

  • Parkeringstillstånd saknas, är delvis/helt dolt eller felaktigt.
  • Fordon är parkerat på icke markerade platser.
  • Fordon är parkerat på handikapp-plats utan handikappstillstånd.
  • Fordon är parkerat på reserverad plats som inte är din egen.

Fordon betraktas som parkerat då fordonet har stått stilla i mer än 10 minuter. När fordonet har lämnats helt och det inte pågår någon aktivitet runt omkring, är det att betraktas som felparkerat. Alla bilens fyra hjul skall vara inom den markerade rutan. För att vi ska kunna utfärda ett parkeringstillstånd när vi fått in din ansökan så måste alla uppgifter i ansökan vara ifyllda. Dessutom måste bilen vara i körbart skick, besiktigad, skattad och så vidare. Vi har inga parkeringsplatser för avställda bilar eller liknande, utan enbart för bilar som används.

Var noga med att följa betalningsreglerna om överträdelse skett

Det är Securitas som tar hand om p-böterna på området. Observera att du ska betala till Hojab Parkeringsservice som tar hand om bot betalningarna åt Securitas. 

Kontrollavgift skall betalas innan förfallodatumet. Betalar du inte trots att du får påminnelse, riskerar du att ärendet överlämnas till inkasso och sedermera kronofogdemyndigheten. Eventuell överklagan skall ske till Securitas. 

Skriftlig invändning bör innehålla ärendenummer, fordonets registreringsnummer, namn och adress. Bifoga även en kopia av åberopade handlingar, såsom kopia på giltigt P-tillstånd etcetera. Det går även att få parkeringstillstånd för kortare besök, då man får kontakta oss och meddela vilka datum det gäller för, bilens registreringsnummer, namn och adress. Meddela oss gärna i god tid så vi kan skicka ut tillståndet till er så det kommer fram innan besöket. Ansökan sker av den boende och inte av besökaren. Vid frågor, kontakta KREBO's kontor på telefonnummer 0454-585 000.

 
// Defaults
Senaste /trollhattan/