KREBO Växjö
Parkering
januari 1, 2000

Vi inser att många av våra hyresgäster önskar nyttja våra parkeringsområden. För allas skull hoppas vi att ni gör er bekanta med och följer de regler som gäller för parkering.

Parkering - Parkerade bilar

Få tillgång till parkeringsplatserna med ett parkeringstillstånd

För att få behörighet att parkera på våra parkeringsområden måste man vara hyresgäst hos oss. Behörigheten innebär att parkering sker på markerade platser och styrks genom ett särskilt parkeringstillstånd. Det finns tyvärr ett begränsat antal parkeringsplatser på området och det kommer inte att bli fler. Ni får därför parkera i mån av plats, där först till kvarn gäller. Man kan enbart få ett parkeringstillstånd per lägenhet, men det kan användas för vilken bil du än önskar. Det finns skyltat på området om vart du får parkera med ditt parkeringstillstånd. Ditt parkeringstillstånd kommer gälla ända fram tills ditt kontrakt gått ut. Varje ny termin skickar vi ut ett klistermärke som du måste sätta på ditt parkeringstillstånd för att det skall vara giltigt. Det är med andra ord viktigt att du omedelbart sätter på det nya när du får det i posten. Skulle ditt fordon felparkeras ligger bötesbeloppet på 500 SEK.

Vilka regler gäller för kostnader och kontrollavgifter?

Parkering på våra områden är bara för de som har ett parkeringstillstånd och den är kostnadsfri.

Kontrollavgift på 500 SEK utfärdas om:

  • Parkeringstillstånd saknas, är delvis/helt dolt eller felaktigt.
  • Fordon är parkerat på icke markerade platser.
  • Fordon är parkerat på handikapp-plats utan handikappstillstånd.
  • Fordon är parkerat på reserverad plats som inte är din egen.

Fordon betraktas som parkerat då fordonet har stått stilla i mer än 10 minuter. När fordonet har lämnats helt och det inte pågår någon aktivitet runt omkring, är det att betraktas som felparkerat. Alla bilens fyra hjul skall vara inom den markerade rutan. För att vi ska kunna utfärda ett parkeringstillstånd när vi fått in din ansökan så måste alla uppgifter i ansökan vara ifyllda. Dessutom måste bilen vara i körbart skick, besiktigad, skattad och så vidare. Vi har inga parkeringsplatser för avställda bilar eller liknande, utan enbart för bilar som används.

Var noga med att följa betalningsreglerna om överträdelse skett

Kontrollavgift skall vara betald inom åtta dagar från utskriftsdatumet. Betalar du inte trots att du får påminnelse, riskerar du att ärendet överlämnas till inkasso och sedermera kronofogdemyndigheten. Eventuell överklagan skall ske omgående och skriftligen till följande adress:

Krebo Holding AB
Södra Stillerydsvägen 52
37431 Karlshamn

Skriftlig invändning bör innehålla ärendenummer, fordonets registreringsnummer, namn och adress. Bifoga även en kopia av åberopade handlingar, såsom kopia på giltigt P-tillstånd etcetera. Om du tappar bort ditt parkeringstillstånd debiteras detta med 150 SEK. Parkeringstillståndet gäller fram till det datum som står på ditt tillstånd och vid hyreskontraktets uppsägning medföljer även uppsägning av parkeringstillstånd. Ditt giltiga parkeringstillstånd skall återlämnas då hyreskontraktet utgår, men dina utgångna parkeringstillstånd kan slängas.

 
// Defaults
Senaste /vaxjo/