KREBO Växjö
Nyheter KREBO studentbostäder Växjö

Vad händer hos KREBO Växjö? Har du koll på vår nyhetssida finner du nog nästan alltid svaret på denna fråga!


// Defaults

{xWPscript_if("", "==", "", "#DISABLED_VAR_WPS_news_post_style_default#", "#DISABLED_VAR_WPS_mod_news_post_style#", "")}
{xWPscript_if("", "==", "", "x1#DISABLED_VAR_WPS_news_post_style_default#", "x2#DISABLED_VAR_WPS_mod_news_post_style#", "")}

// Style 2

// Style - Default3

 


 

Nu när det börjar bli varmt är det viktigt att tänka på att grillning inte är tillåtet på loftgångarna. Använd grillplatserna på ert område. Ingen grillning, ljus eller marschaller är tillåtet närmre än 4 meter från husen.

I hemmet vistas man en stor del av dygnet och det är därför extra viktigt att inomhusmiljön är bra där för att undvika hälsorisker. I slutet av oktober påbörjar miljö- och hälsoskyddskontoret förebyggande och uppsökande tillsyn av hyreshus i Växjö kommun. Syftet är att kontrollera att fastighetsägarna lever upp till miljöbalkens regler.

juli 13, 2015

Nu har vi hyrt ut alla våra lägenheter i Växjö. Du kan fortfarande skicka in en intresseanmälan. Vi önskar alla våra nya hyresgäster välkomna!

maj 27, 2015

Det är många in och utflytt under sommaren. Läs gärna information om uppsägning och besiktning samt om inflytt på hemsidan så du är väl förberedd. 

januari 19, 2015

Vi vill meddela våra hyresgäster att det kommer bli en hyresändring från och med 1;a mars. Hyran kommer ligga på 4076kr i månaden. 

Det är viktigt att alla håller ordning efter sig och tar hand om sina sopor, kartonger, cyklar m.m. för att området ska se trivsamt ut men även när det gäller säkerhet så är det viktigt att inget lämnas på olämpliga ställen, var sak har sin plats . Den 8/10 och 9/10 kommer vi att ha en utrensning av förrådsutrymmen, gemensamma utrymmen, loftgångar samt bland cyklar. Vi har skickat ut information om vad som gäller via e-post.

augusti 6, 2014

Snart börjar nya läsåret och till vår stora glädje är alla våra lägenheter uthyrda.

Det kan vara svårt att nå oss på telefon då större delen av personalen är ute och besiktigar. För icke akuta ärenden kontakta oss gärna via e-post.