KREBO Växjö
Inomhusmiljön i Växjös hyreshus kontrolleras
I hemmet vistas man en stor del av dygnet och det är därför extra viktigt att inomhusmiljön är bra där för att undvika hälsorisker. I slutet av oktober påbörjar miljö- och hälsoskyddskontoret förebyggande och uppsökande tillsyn av hyreshus i Växjö kommun. Syftet är att kontrollera att fastighetsägarna lever upp till miljöbalkens regler.

Kontorets inspektörer kommer besöka 15-20 hyreshus under hösten för att undersöka hur fastighetsägarna arbetar för att ni som är hyresgäster ska ha en bra inomhusmiljö i era lägenheter. Inspektörerna kommer bland annat att titta på ventilation, risk för fukt- och mögelskador samt vilka rutiner fastighetsägaren har för att upptäcka och åtgärda fel och brister.

I de trapphus där inspektörerna ska göra besök kommer miljö- och hälsoskyddskontoret skicka ut information och sätta upp affischer med mer information om vilken dag och tid som är aktuell.  Om inspektörerna knackar på hos dig vill de gärna få komma in i din lägenhet för att undersöka att inomhusmiljön inte är dålig för hälsan och att fastighetsägaren uppfyller miljölagarna, inga förberedelser krävs. Om just du vill ha besök kan du kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret i förväg.

På Växjö kommuns webbplats kan du läsa mer om boendemiljö
http://www.vaxjo.se/-/Invanare/Bygga--Boende/Bostad-och-boende/Boendemiljo/

 

För mer information kontakta:

Annika Johnsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör
Henrik Ohlin, miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn. 0470-410 00

 
// Defaults
Senaste /vaxjo/